suardyti


suardyti
disarrange

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • suardyti — suardýti vksm. Suardýti nãmą, mūrą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • suardyti — 1 suardyti tr. 1. SD22, R, K sugriauti, išversti, išdraskyti: Suar̃dėme rūmą, dabar gyvename klėtyje Š. Kur pataiko, ten suar̃do mūrus kuo didžiausius Jrb. Sudraskytas suardytas žalias mano vainikėlis TŽI156. Kad nepakiltų šiaurės vėjelis, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suardyti — 2 suardyti tr. sudžiauti jaujoje ant ardų: Ar jau suardei sėmenis į ardus? Brs. ardyti; priardyti; suardyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • antardyti — 1 antardyti (dial.) tr. suardyti: Pasirodyk [karvei] – ana tave su ragais antardỹs Zt. ardyti; antardyti; apardyti; atardyti; išardyti; nuardyti; paardyti; perardyti; praardyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pažeisti — 1pažeĩsti, pažeĩdžia, pàžeidė tr. K; Q76, H160, R, MŽ, Krz40, Sut, N, M, LL117, L, Rtr, ArchVIII41, ŠT340 1. DŽ sugadinti kokį nors paviršių (ppr. augalų): Kriaušių lapus dažnai pažeidžia kriaušinė erkutė (Eriophyes pyri), serbentų pumpurus –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sumaišyti — K; R 1. tr. padaryti, kad sumištų, sujaukti: Pelus su grūdais sumaišyk J. Sumaišant įvairių rūšių sultis, pagerinamas jų skonis ir aromatas rš. Atlėkė žąsins su žąsų pulku, sumaišė vandenį į juodą purvą JV1035. Sumaišė kaip karvė su uodega Sim.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apardyti — 1 apardyti tr. 1. apdraskyti, apgriauti: Vėjas stogą apar̃dė, reikia taisyt Ėr. Dar̃ jau apar̃dė ir tvoras, ir viską Lp. 2. Šts šiek tiek išardyti (siūlę): Kad pradėjai, tai baik ardyt [kailinius], nepalik taip apardęs Kp. 3. aprausti, apdraskyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • ardyti — 1 ardyti, ar̃do, ar̃dė tr. 1. SD318, R griauti, versti: Neardyk tvoros Kp. Stogą jau nuplėšė, dabar sienas ar̃do Dkš. Kakalį ardyt K. | Ar̃do ežerą (vėjas aptirpusį ledą laužo) Sn. ║ naikinti: Piktas vieras ... ardyk Mž56. 2. K, J daryti, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atardyti — 1 atardyti tr. 1. padaryti skylę ardant, griaunant: Spragą tvoroje atardyti Š. 2. K atleidžiant siūlę atskirti ką prisiūtą: Kam tu atardeĩ tą lopą? Lš. [Bernelis] ne marškinių rankovėlė, neatardysi NS544. | refl. tr.: Kokio žmogaus prisėstas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dūminis — 2 dūminis, ė adj. (1), dūmìnis (2) 1. be kamino: Aš dar gyvenau dūminėj pirkioj Nmč. Ir mūsų ūlyčioj dūminė gryčia buvo Sug. Dūminius pečius turėdavo Vlkv. Stuba ... dūmìnė J. ^ Dūminėj pirkelėj ir vestuvės nelinksmios TŽV599. 2. kuris degdamas …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išardyti — 1 išardyti tr. 1. R3, K išgriauti, išversti: Išar̃dė triobą ir nuvežė į galulaukę statyt Grž. Išardau tvorą SD323. | refl.: Namas gražiai išsiar̃dė, nesusigadino nė vienas sienojas Sr. Kaip tik jūs eiste tiltu, užpakaly jis išsiardys, ir bus kaip …   Dictionary of the Lithuanian Language